معنی و ترجمه کلمه فوتوفوبى به انگلیسی فوتوفوبى یعنی چه

فوتوفوبى

photophobia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها