معنی و ترجمه کلمه prestigious به فارسی prestigious یعنی چه

prestigious


با اعتبار،باحيثيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها