معنی و ترجمه کلمه plotting room به فارسی plotting room یعنی چه

plotting room


علوم نظامى : مرکز هدايت اتش توپخانه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها