معنی و ترجمه کلمه فرنى به انگلیسی فرنى یعنی چه

فرنى

gruel
porridge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها