معنی و ترجمه کلمه dynamic sensitivity به فارسی dynamic sensitivity یعنی چه

dynamic sensitivity


الکترونيک : حساسيت ديناميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها