معنی و ترجمه کلمه مریض کردن یا شدن به انگلیسی مریض کردن یا شدن یعنی چه

مریض کردن یا شدن

sicken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها