معنی و ترجمه کلمه one or other of you به فارسی one or other of you یعنی چه

one or other of you


يکى از شما دو نفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها