معنی و ترجمه کلمه ding-dong به فارسی ding-dong یعنی چه

ding-dong


دنگ دنگ : صداى ساعت ،شماطه ،ترتيب زنگ زدن ساعت درسرهريک ربع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها