معنی و ترجمه کلمه باسمه کار چوب به انگلیسی باسمه کار چوب یعنی چه

باسمه کار چوب

woodcutter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها