معنی و ترجمه کلمه complex fraction به فارسی complex fraction یعنی چه

complex fraction


(ر ).مخرج مشترک ،برخه مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها