معنی و ترجمه کلمه گردباد دریایى به انگلیسی گردباد دریایى یعنی چه

گردباد دریایى

waterspout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها