معنی و ترجمه کلمه خاطرجمع به انگلیسی خاطرجمع یعنی چه

خاطرجمع

assured

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها