معنی و ترجمه کلمه آتشگیرى به انگلیسی آتشگیرى یعنی چه

آتشگیرى

inflammability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها