معنی و ترجمه کلمه instantaneous readout به فارسی instantaneous readout یعنی چه

instantaneous readout


علوم هوايى : سيستمى بدون تاخير بين گيرنده کميت موردنظر و نشاندهنده ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها