معنی و ترجمه کلمه intended track به فارسی intended track یعنی چه

intended track


مسير پيش بينى شده هواپيما
علوم نظامى : مسير تعيين شده هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها