معنی و ترجمه کلمه nonsingular matrix به فارسی nonsingular matrix یعنی چه

nonsingular matrix


ماتريس عادى ،ماتريس غير منفرد
شيمى : ماتريس ناتکين
روانشناسى : ماتريس ناويژه
بازرگانى : ماتريس ناويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها