معنی و ترجمه کلمه image dissector tube به فارسی image dissector tube یعنی چه

image dissector tube


لامپ تجزيه کننده تصوير
علوم مهندسى : لامپ ديسکتور تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها