معنی و ترجمه کلمه ghettoization به فارسی ghettoization یعنی چه

ghettoization


تبديل بمحله اقليت ها يا فقرا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها