معنی و ترجمه کلمه چرخشى به انگلیسی چرخشى یعنی چه

چرخشى

gyration
revolutionary
rotary
rotating
rotational
rotatory
swirly

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها