معنی و ترجمه کلمه impose upon به فارسی impose upon یعنی چه

impose upon


فريب دادن
قانون ـ فقه : سوء استفاده کردن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها