معنی و ترجمه کلمه investment به فارسی investment یعنی چه

investment


مواد قالب گيرى بسته ،مبلغ سرمايه گذارى شده
علوم مهندسى : سرمايه گذارى
عمران : سرمايه گذارى
قانون ـ فقه : سرمايه گذارى
روانشناسى : نيروگذارى
بازرگانى : سرمايه گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها