معنی و ترجمه کلمه گرد سفید خواب آور به انگلیسی گرد سفید خواب آور یعنی چه

گرد سفید خواب آور

barbital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها