معنی و ترجمه کلمه hard wheat به فارسی hard wheat یعنی چه

hard wheat


گندم ماکارونى داراى مقدارگلوتن زيادى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها