معنی و ترجمه کلمه demand schedule به فارسی demand schedule یعنی چه

demand schedule


قانون ـ فقه : جدول تقاضا
بازرگانى : جدول تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها