معنی و ترجمه کلمه polling list به فارسی polling list یعنی چه

polling list


سياهه راى گيرى ،سياهه نمونه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها