معنی و ترجمه کلمه کرگدن به انگلیسی کرگدن یعنی چه

کرگدن

behemoth
hippo
hippopotamus
nasicorn
rhino

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها