معنی و ترجمه کلمه disposability به فارسی disposability یعنی چه

disposability


مصرفى ،فروشى ،دردسترس( بودن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها