معنی و ترجمه کلمه در قنداق پیچیدن به انگلیسی در قنداق پیچیدن یعنی چه

در قنداق پیچیدن

swaddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها