معنی و ترجمه کلمه radar prediction به فارسی radar prediction یعنی چه

radar prediction


کسب اطلاعات به وسيله رادار،بررسى به وسيله رادار
علوم نظامى : تجزيه و تحليل اطلاعات به وسيله رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها