معنی و ترجمه کلمه عشر به انگلیسی عشر یعنی چه

عشر

tenth
tithe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها