معنی و ترجمه کلمه reach به فارسی reach یعنی چه

reach


دسترسى ،توانايى ،استطاعت ،وسعت حدود،ميدان ،هدف ،رسيدن به ،نائل شدن به ،کشش ،حصول ،رسايى ،برد
علوم مهندسى : ناحيه
بازرگانى : دسترس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها