معنی و ترجمه کلمه زناى با محارم و نزدیکان به انگلیسی زناى با محارم و نزدیکان یعنی چه

زناى با محارم و نزدیکان

incest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها