معنی و ترجمه کلمه شامل اصول گذشته به انگلیسی شامل اصول گذشته یعنی چه

شامل اصول گذشته

ex post facto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها