معنی و ترجمه کلمه ease به فارسی ease یعنی چه

ease


شل کردن ،راحتى ،استراحت رسايى ،اسانى ،سهولت ،اسودگى ،راحت کردن ،سبک کردن ،ازاد کردن
علوم نظامى : راحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها