معنی و ترجمه کلمه ease turn به فارسی ease turn یعنی چه

ease turn


سرعت چرخش فرود
علوم نظامى : چرخيدن يا دور زدن هواپيما براى فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها