معنی و ترجمه کلمه thus much به فارسی thus much یعنی چه

thus much


اينقدر،اين اندازه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها