معنی و ترجمه کلمه acromegaly به فارسی acromegaly یعنی چه

acromegaly


(طب )رشد بيش ازاندازه ء سر و دست و پا در اثر ترشح زياد غده ء( هيپوفيز)
روانشناسى : درشتى اندامهاى انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها