معنی و ترجمه کلمه حاضر بقبول به انگلیسی حاضر بقبول یعنی چه

حاضر بقبول

receptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها