معنی و ترجمه کلمه equivalent area به فارسی equivalent area یعنی چه

equivalent area


عمران : سطح معادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها