معنی و ترجمه کلمه hot strip mill به فارسی hot strip mill یعنی چه

hot strip mill


علوم مهندسى : مسير نورد گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها