معنی و ترجمه کلمه synchronous phase advance به فارسی synchronous phase advance یعنی چه

synchronous phase advance


الکترونيک : خازن همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها