معنی و ترجمه کلمه memory dump به فارسی memory dump یعنی چه

memory dump


روگرفت حافظه
کامپيوتر : رونوشت از حافظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها