معنی و ترجمه کلمه internal current به فارسی internal current یعنی چه

internal current


علوم مهندسى : جريان داخلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها