معنی و ترجمه کلمه magnetization characteristic به فارسی magnetization characteristic یعنی چه

magnetization characteristic


علوم مهندسى : منحنى مغناطيس گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها