معنی و ترجمه کلمه وابسته به استخوان فک پایین به انگلیسی وابسته به استخوان فک پایین یعنی چه

وابسته به استخوان فک پایین

submaxilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها