معنی و ترجمه کلمه گردن فراز به انگلیسی گردن فراز یعنی چه

گردن فراز

arrogant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها