معنی و ترجمه کلمه computability به فارسی computability یعنی چه

computability


شماره پذيرى
کامپيوتر : قابليت محاسبه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها