معنی و ترجمه کلمه computability به فارسی computability یعنی چه

computability


شماره پذيرى
کامپيوتر : قابليت محاسبه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها