معنی و ترجمه کلمه it takes much room به فارسی it takes much room یعنی چه

it takes much room


خيلى جامى برد،فضاى زيادى را اشغال ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها