معنی و ترجمه کلمه labour به فارسی labour یعنی چه

labour


)labor(کار،رنج ،درد زايمان ،عمله ،حزب کارگر،زحمت کشيدن ،تقلاکردن ،کوشش کردن
معمارى : کار
قانون ـ فقه : کارگر
بازرگانى : کار،نيروى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها