معنی و ترجمه کلمه labour policy به فارسی labour policy یعنی چه

labour policy


بازرگانى : سياست استخدام کارکنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها